Etkin bir kalite yönetimi, esnek ve rahat uygulanabilen sağduyulu bir dokümantasyon ve kayıt sistemi geliştirerek müşterilerinizin sürekli memnuniyetini kazanmayı hedefler.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Nedir;
Dünyanın en bilinen kalite yönetim standardı olan ISO 9001, kuruluşların hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini arttırmaya ve devamlılık sağlanmasına olanak sağlayan bir yönetim sistemidir.
Birçok kuruluş ISO 9001’i sadece revize edildi sanıyor. Hâlbuki hem ISO 9001 standartları yeniden yazıldı. ISO 9001:2015 ilk kez risk tabanlı bir yaklaşıma sahip. Yeni yaklaşımların getirdiği temel değişikliklerden biri olan risk yaklaşımı ve daha fazlasını
Neden ISO 9001;
    ISO 9001 ile kuruluşunuzun hem iç faaliyetlerinde hem de dışardaki operasyonlarında hataları azaltarak, performansın artırılmasında yardımcı olur.
    ISO 9001 ile pazarda güçlü bir rakip olmanıza katkı sağlar.
    ISO 9001 ile müşteri ihtiyaçlarını doğru belirleyerek karşılamanıza yardım eder.
    ISO 9001 ile zaman, para ve kaynak tasarrufu sağlayabilirsiniz
    ISO 9001 ile personeli daha fazla sürece dahil edebilirsiniz ve performansları kontrol edebilirsiniz.
    ISO 9001 ile iyi hizmet, çok müşteri ve yeni iş fırsatları elde edebilirsiniz.

ISO 9001:2015 ile kazanın;
ISO 9001:2015 ile kuruluşunuz hem ulusal hem de uluslararası platformlarda prestij kazanacaktır.
 

ISO 14001 Standardı, kuruluşların çevreye verdikleri zararı en aza indirmek ve gelecekte daha yaşanılabilir bir ortam oluşturmak için hazırlanmış bir standarttır.
Neden ISO 14001;
    ISO 14001 sayesinde atık miktarı minimize edebilirsin
    ISO 14001 ile kuruluşunuzun enerji tüketimini düşürebilirsin
    ISO 14001 ile izin ve yetki belgelerini almanız kolaylaşır.
    ISO 14001 ile ulusal ve uluslararası yasal gerekliliklere uyum sağlanır
    ISO 14001 sayesinde doğal kaynakların doğru kullanımı ile masraflar azalır ve verimlilik artar.
    ISO 14001 ile potansiyel tehlikeler analiz edilir bu sayede kaza ve kayıplarda azalma görülür.
    ISO 14001 ile müşteriye , faaliyetlerin çevre yükümlülükleri altında yürütüldüğünün garantisi verilmesiyle müşteri güven ve bağlılığı artar.

ISO 14001 ile kazanın;
ISO 14001 standardı yeniden yazıldı. 14001 çevreye yeni bir açısı getirdi. ISO 14001:2015 ile;

•    Ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara uyum sağlanır.
•    İzin ve yetki sertifikalarının alınmasını kolaylaştırır.
•    Ulusal ve uluslararası alanda güven kazandırır.
•    Çevre etkilerinden kaynaklı maliyetler düşer.
•    Doğal kaynakların aktif kullanımı neticesinde masraflar azalır ve verimlilik artar.
•    Müşteriye, çevre yönetimi için bir yükümlülük altına girildiği teminatının verilmesiyle, müşterinin güveni artar.
•    Mesuliyetle neticelenen olayları azaltır, bu nedenle mali sorumluluk sigortası maliyetlerini azaltma potansiyeli sağlar.
•    Şirket faaliyetlerinden ötürü oluşan kirlilik, kaynaktan başlayarak kontrol altında tutulur ve kirlenme azaltılır.
•    Potansiyel tehlike hallerinin tespit edilmesi sayesinde acil durum ve kazalara karşı tedbirli olunduğundan, kayıpla neticelenen olaylarda azalma görülür.
•    Kurumun kalitesinin, dolaylı olarak da işçi moralinin yükselmesi sağlanır ve işletmeye bağlılık artar.
•    Personele sunulan eğitimler vasıtası ile çalışanlarda çevre farkındalığının artması sağlanır.
•    Yeşil üretim aşamalarının önemli olduğu pazarlara girişi kolaylaştırır.
 

Güvenilir ve sağlıklı gıdaların temini ve üretimi, sağlıklı beslenmenin en temel ve vazgeçilemez etkenleridir. Bu nedenle günümüzde üreticiler, taşıyıcılar, işleyiciler, toptan ve perakende satış kuruluşlarının da içinde bulunduğu çeşitli gruplar çeşitli kontrol metotları ve yaklaşımları geliştirmiştir. Daha önceki yaklaşımlarda güvenli gıda üretiminin sağlanabilmesi için alınan tedbirlerin genellikle son üründeki kontroller temelinde değerlendirildiği gözlenmektedir. Son ürünlerde gerçekleştirilen kontrol uygulamaları, ürünün son halinde mevcut hataları ve tehlikeleri ortaya çıkartmaktadır.
Günümüzde güvenli gıda üretimi için hammaddeler, katkı malzemeleri, yardımcı diğer maddeler ve ambalaj malzemelerinin üretiminden başlayarak tedarikçilerin belirlenmesi ve değerlendirmesini, işletmeye kabulünü, üretim basamaklarını, son muhafaza ve sevkiyat işlemleri dâhil olmak üzere kontrol altında tutan bir yaklaşımın gerekliliği doğmuştur.
ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı’nın temel yaklaşımı, tüketicinin gıdalardan kaynaklanabilecek hastalıklara maruz kalmaması için geliştirilmiş, gıda zinciri içerisindeki bütün prosesleri, altyapı, personel ve ekipman gibi bütün sebep olanlarıyla beraber kontrol altında tutan engelleyici bir sistemin kuruluşlarda uygulanmasıdır. İşletmelerde Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamaları üretim kontrolü, ürün kontrolü, ekipman kontrolü; bakım ve genel hijyen uygulamaları; personel ve ziyaretçi hijyeni; taşıma, depolama, ürün bilgisi; eğitim, tedarikçi belirlenmesi ve değerlendirmesi; eğitim, iletişim ve benzeri konuları içermektedir.

Neden ISO 22000;

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanması, hijyen standartlarına, kanunen ve düzenleyici gıda güvenliği ihtiyaçlarına uygun üretim yapıldığını belirtmektedir. Bu sayede hem güvenli gıda üretimini sağlamakta hem de işletmelerin kurumsallaşma süreçlerini çabuklaştırarak gelişimlerine destek sağlamakta ve uluslararası bir standart olduğu için işletmelerin uluslararası ticaret hedeflerini gerçekleştirmesinde kolaylık sağlamaktadır. Bununla birlikte, ISO 22000:2005, tüketicilerin sağlık yönünden güvenilir ürün ve hizmet almalarını sağlayarak kuruluşun müşterilerine verdiği değeri gözler önüne sermekte ve müşteri memnuniyetine fayda sağlamaktadır.
Avrupa Birliği ile uyumlaşma süreci içerisinde en önemli mevzulardan biri olan Gıda Güvenliği, aynı zamanda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gibi resmi kurumların denetimlerinde ve Gıda Kodeksi kriterlerinde de yaklaşık olarak bu standardın tüm taleplerini kapsayacak biçimde karşımıza çıkmaktadır. Özetleyecek olursak, ISO 22000:2005/HACCP’in yararlarını aşağıdaki biçimde ifade etmek mümkündür.
•    Daha aktif ve dinamik gıda güvenliği tehlike kontrolü ve gıda sebepli hastalıkların azaltılması,
•    Müşteri güveninin ve memnuniyetinin sağlanması,
•    Ön gereklilik programlarının sistematik yönetimi ve kontrol,
•    Karar alabilmede geçerli kaynak (veri) elde edilmesi,
•    Gıda güvenliği doğrultusunda denetim etkinliği,
•    Nelerin gerekli olduğuna odaklanmış kontrol,
•    Ürünlerin geri dönüşü gibi konuların önlenmesi ile kalitesizlik maliyetlerinde azalma sağlanması,
•    Gıda endüstrisi zincirinin bütün parçaları arasında iletişimin desteklenmesi ve organize edilmesi,
•    Kaynak optimizasyonu, personel yeterliliğinin artışı,
•    Çalışma ortamlarının iyileşmesi,
•    Dokümantasyonun iyileştirilmesi ve izlenebilirliğinde kolaylık,
•    Daha iyi planlama, daha az proses sonrası doğrulama,
•    Resmi denetlemelerde karşılaşılan problemlerin minimuma indirilmesi,
•    Mevzuatlara uyumluluğun sağlanması,
•    Gıda güvenliğine gösterilen özenin müşterilere ispatlanması ve pazar payının artırılması,
•    Tedarikçi olarak yurtdışı pazarlarda diğer işletmelerle uyumluluk, dış pazarda daha basın bir pazarlama,
•    Ekonomik kalkınma ve büyüme için potansiyel artışı

ISO 22000 ile kazanın;
E Kalite Danışmanlık, ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardı kapsamında dolaylı ve dolaysız olarak aşağıda ifade edilen tüm kuruluş çeşitlerine belgelendirme hizmeti sunmaktadır.
•    Dolaysız olan Kuruluşlar: Çiftçiler, Hasatçılar, Yem üreticileri, Gıda bileşeni üreticileri, Gıda üreticileri, Gıda satıcıları, Gıda servisleri, Hazır yemek firmaları, Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar, Taşıyıcılar, depolama ve dağıtım kuruluşları, oteller vb.
•    Dolaylı olan kuruluşlar: Ekipman sağlayan kuruluşlar, Temizlik ve sanitasyon ajanları, Ambalaj malzemeleri, Gıda ile temasta bulunan diğer öğeleri üreten kuruluşlar vb.

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Şuan da var olan “OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim” sisteminin yerini alacak yeni sistemdir. ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi şuan var olan Ohsas 18001 sistemine göre oluşabilecek kazaların önüne önceden geçmektedir. ISO 45001:2018 sistemi ile işletmelerde ortaya çıkabilecek riskleri en aza indirmek ve sağlıklı bir çalışma ortamı ortaya çıkartmak için günümüz şartlarına uygun hale getirilmiştir. Yenilenen bu sistem günümüz şartlarında değişen çalışma ortamları ve çalışma koşullarını en risksiz hale getirmek için hazırlandı.
Yenilenen “ISO 45001:2018 İş sağlığı ve güvenliği sistemi” yasal olarak daha güçlü hale gelmiştir. Günümüz şartlarına uygun hale getirilen bu sistem işletmeleri koruyan bir sistemdir. İşletmenizde çalışan personelin sağlığını korumak, güvenliğini sağlamak ve güvenli bir çalışma ortamı ortaya çıkartmak için önemli bir sistemdir.
Personelinizin riskler yanısıra zamanla ortaya çıkabilecek meslek hastalıklarının da önüne geçmek ve çalışma performansını arttırmak için gerekli olan bir sistemdir. Yine personel haricinde işletmelerde bulunan makine ve tesisatlarında oluşan arızalar nedeniyle kazaları engeller. Ohsas 18001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi tehlikelere karşı hazırlanmışken ISO 45001:2018 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi ise risklerin tespit edilmesi ve bu riskleri yönetmek amacıyla hazırlanmıştır.
Yenilenen ISO 45001:2018 Akredite olmuş kuruluşlar tarafından mutlaka kapsama alanına alarak yeni sistemi uygulamalıdır. Yeni İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi ISO 45001:2018 ile artık iş yerleri, şantiye alanları ve çalışma yapılan her yer daha güvenli hale gelecektir.
ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi‘ne uygun hareket eden firmaların avantajları aşağıda belirtilmiştir.
•    İşletmelerin güvenliği en üst seviyeye çıkar.
•    Çalışan personelin sağlık ve güvenliği sağlanmış olur.
•    İş gücünü arttırarak firmaların gelişmesini sağlar.
•    Firmaların çalışma şartları uluslar arası standartlara uygun olduğunu gösterir.
•    Firmaların iş kazalarını azaltarak maliyetleri düşürür.
•    Müşteri memnuniyeti aralıksız olarak devam eder.
•    Meslek hastalıklarına son verir.
•    Oluşabilecek iş kazalarını engeller ve önceden tespit edilerek yönetilmesini sağlar.

Helal Gıda Nedir;
Helal Gıda, temiz ve güvenilir gıda anlamı içermektedir. Bunun yanında hammadde girişinden son ürünün tüketimine kadar olan tüm aşamalarda, İslami hükümlere uygun içerik, hammadde, faaliyet ve süreç ile üretilen Gıda demektir.
Neden Helal Gıda;
-    Helal Gıda ile temiz ve güvenilir ürün uygulamaları elde edersiniz.
-    Helal Gıda ile kalitenin artırılmasına ve üretim süreçlerine tam hakim olursunuz.
-    Helal Gıda ile artan “Helal Belgeli Ürün” talebi içerisinde üreticilerin rekabet gücünün artmasına yardımcı olur

Helal Gıda ile kazanın;
Helal Gıda belgesi alarak tüketici ile aranızda güven bağı oluşturursunuz.
 

GMP (Good Manufacturing Practices) Yani Türkçe anlamı ile İyi Üretim Uygulamaları , Ürünün iç ve dış kaynaklardan kirlenme olasılığını önlemek veya azaltmak amacıyla, kuruluşla ilgili iç ve dış şartlara ilişkin koruyucu önlemleri içeren bir standarttır. Bu uygulama gıda ürünlerinin üretimi ve dağıtımında temel yaklaşımlardan olup ürünlerde kalite sağlamak için hammadde, işleme, ürün geliştirme, üretim, paketleme, depolama, dağıtım aşamalarında kesintisiz uygulanması gereken bir teknikler dizisidir.
Neden GMP;
-    GMP ile üretim süreçlerine tam hakim olursunuz.
-    GMP ile üretim proseslerinde devamlılık sağlarsınız.
-    GMP ile yasal denetimlere hep hazır olursunuz.
-    GMP ile müşteri memnuniyeti elde edersiniz.
-    GMP ile yasal uygunluk elde edersiniz.

GMP ile kazanın;
GMP ile her zaman tercih edilen tedarikçi ve hizmet sağlayıcı olursunuz