Hijyen eğitimi, yangın eğitimi, yüksekte çalışma eğitimi, kişisel gelişim eğitimi, liderlik eğitimi, motivasyon eğitimi

Hijyen eğitiminin amacı temel hijyen kurallarının öğrenilmesini ve uygulanmasını sağlamaktır. Eğitimde halk sağlığı için tehdit oluşturan salgın hastalıkların ne yollarla ortaya çıktığı ve yayıldığı hakkında bilgiler verilir, bu etmenlerin gıdaya ya da gıda yolu ile insanlara bulaşması sonucu ortaya çıkabilecek ve halk sağlığını tehdit edecek durumlarda insan faktörünün ne kadar önemli olduğunu gösteren örnekler verilir. Bakteriler, parazitler ve virüsler gibi hastalığa yol açan biyolojik etmenlerin yaşam şartları anlatılarak bunların dezenfeksiyonu ile ilgili temel bilgiler verilir. Kişisel hijyenin de bulaşıcı hastalıklarda önemli şekilde rol oynadığı bilindiğinden el yıkama ile ilgili detaylı bilgiler verilerek örnekleme yöntemi ile metotları uygulamalı olarak eğitime katılan kişilere gösterilir. Hijyen eğitimi alan kişiler bu konu hakkında bilgi sahibi olup çalışma alanlarında dikkatli davranmalıdırlar.


Hijyen Sertifikası Nedir ve Neden Gereklidir ?

Bu sertifika hijyen eğitimi katılımı sonunda verilir ve gıda sektöründe üretim yapan yemekhaneler, restoranlar ve toplu yemek veren catering şirketleri, konaklama hizmeti veren otel ve pansiyonlar, gıda üretimi yapan işyerleri, gıda taşıyan ve satışını yapan büyük ya da küçük marketler ve gıda ile temas edilerek yapılan her türlü iş kolu için alınması gereken bir belgedir.


Hijyen Sertifikası Alınmaz İse Ne Olur ?
Gıda sektöründe hizmet veren işyerleri çalışanları için hijyen eğitimi sertifikası yasal olarak zorunlu kılınmış ve çalışanların almaması halinde personel başına kesilen yüksek cezalar mevcuttur. Hijyen eğitimini işe başlamayı takiben en kısa süre içinde eğitimini tamamlamalı ve sertifikasını işyerine teslim etmelidir. Bu durum yasal otoritelerce sürekli olarak gözetim ve denetim altında tutulmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 20.06.2012 tarihinde yayınlanan 6331 no’lu İş sağlığı ve güvenliği kanunu kapsamında acil durumlarla mücadele edilebilmesi için işyerlerinin tehlike sınıfına, işletme büyüklüğüne ve yapılan işin niteliğine bakılmaksızın işyerlerinde; koruma, önleme, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularında uygun donanıma sahip ve bu konularda  yeterli sayıda kişi görevlendirilmesi gerekmektedir. Görevlendirilen kişilere gerekli eğitimler aldırılmalıdır.
İşyerlerindeki personellerin ve özellikle işyerlerindeki yangınla mücadele ekiplerinin, olası bir yangın tehlikesinde en az zararla atlatılmasını sağlanması için; yangının sebepleri, olası yangın durumunda yapılması gerekenler, yangın söndürme maddeleri, yangın söndürme yöntemleri, tahliye ve benzeri konularda düzenlenen eğitimlere yangın eğitimleri denir.

Yangın eğitimin konuları nelerdir?

Teorik olarak;

•    Yanma ve yangın oluşumu,
•    Yanma çeşitleri ve bileşenleri,
•    Yanıcı maddelerin özellikleri,
•    Isı kaynakları ve etkileri,
•    Isı transferi,
•    Yangın nedenleri ve etkenleri,
•    Yangın sınıfları ve özellikleri,
•    Yangın safhaları, 
•    Söndürme metotları,
•    Söndürme maddeleri ve özellikleri,
•    Yangın anında hareket tarzı, Yangın ihbarı,
•    Acil durumlarda reaksiyon,
•    İşletme yangın organizasyonu ve acil durum ekiplerinin görevleri,
•    Yangın önleyici tedbirler,
•    Yangınlarda tahliye ve toplanma,

Pratik olarak;

•    Yangın söndürme ekipmanlarının tanıtımı ve kullanımı,
•    Yangınla mücadele ve söndürme uygulaması ,


Yangın Eğitimi Sertifikasyonu nasıl yapılır?

Eğitim sonunda 1.Seviye Yangın Eğitici Eğitimi almış personellerimiz tarafından ‘Temel Yangın Eğitimi Sertifikası ‘ verilecektir.

Yangın eğitimi ile ilgili yönetmelikler;

İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik madde 5’in d bendine göre;

d)Acil durumlarla mücadele için işyerinin ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir.

İşyerlerinde acil durumlar hakkında yönetmelik madde 11’e göre;

İşveren; işyerlerinin tehlike sınıflarına göre çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;

a) Arama, kurtarma ve tahliye,
b) Yangınla mücadele,
konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.

Yüksekte Çalışma Eğitimi; yüksekte çalışmalarda ortaya çıkan riskleri, yüksekte çalışma sistemleri ve ekipmanlarını, yüksekte çalışma ile ilgili kazaların önlenmesi için bu risklere karşı alınması gereken önlemleri ve güvenli çalışma yöntemlerini aktarmak amacıyla tasarlanmıştır.
Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin bulunduğu her alan yüksek kabul edilmektedir. İş yerlerinde ciddi yaralanmaların ve ölümlerin birçoğu, yüksekten düşme veya nesnelerin yüksekten düşmesi sonucu oluşmaktadır.
Yüksekte çalışma eğitimlerimizde; çalışma alanlarındaki ekipmanları doğru kullanmak, ekipmanların bakım ve onarımlarının nasıl yapılacağını öğrenmek, yaşam hattı standartlarını aktarmak, çalışma alanlarında tehlike ve tehlike oluşturabilecek her türlü duruma karşı katılımcıları bilinçlendirmeyi hedefliyoruz.
Yüksekte çalışma yapacak olanların yüksekte çalışma eğitimi alması gereklidir.

Yüksekte Çalışma Eğitiminin Mevzuatdaki Yeri
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17. maddesine ve 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği’nin 5. maddesine göre; işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca 25786 sayılı yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği ve 28695 sayılı kişisel koruyucu donanımların (KKD) işyerlerinde kullanılması hakkında yönetmelik gereği de bu eğitimin alınması zorunludur.

Eğitim içeriği
Yüksekte çalışma ile ilgili yasal mevzuat
Yüksekte çalışmanın tanımı
Düşmeden korunma tedbirleri
Düşme durdurma sistemleri
Yaşam hatları
Düşme durdurma sistemlerinde dikkat edilecek konular
Düşme durdurma sistemi ekipmanları
Sınırlandırma ve konumlanma
Çalışma ortamlarında dikkat edilecek hususlar
Düşmelerde kurtarma uygulamaları
Ekipman bakım ve kontrolü
Uygulama (KKD giyimi ve kontrolü, temel düğüm çeşitleri, lanyard kullanımı, ankraj noktalarının düzenlenmesi, dikey yaşam hatlarının kurulması ve kullanılması)

KİMLER KATILMALI?
Yüksekte çalışma yapan ve yöneten tüm çalışanlar

EĞİTİMİN SÜRESİ
Yüksekte çalışma eğitimi süresi, kurumların talebine göre değişiklik göstermektedir. Temel eğitim süresi 1 gün, uygulamalı olarak verilen eğitimler ise 4 güne kadar çıkabilmektedir.

Kişisel gelişim yaşam boyu devam eden bir gelişim sürecidir. Kişisel gelişimde hedeflenen öncelikle bireyin kendini tanımasıdır. Kişisel Gelişim Eğitimlerine olan talep giderek artmaktadır. Çünkü kişisel gelişim alanında çalışan ve çalışmak isteyen kişiler kendilerine başvuran kişilere etkili bir kişisel gelişim hizmeti verebilmek için Kişisel Gelişim Eğitimi almak istemektedir.  Kişisel gelişim bireyin birçok açıdan gelişmesine yöneliktir. Bireysel ilişkilerde, sosyal yaşamda, iş yaşamında bireyler, kendi potansiyellerinin farkında olup, becerilerini etkin biçimde kullanabildiklerinde hayatta başarıyı elde edebilirler. Kişisel gelişim bireyin kendini tanımasına, bilinçli farkındalığını arttırmasına ve başarılı bir birey olmasına dönük bir yolculuktur.

EĞİTİM İÇERİĞİ
Yeni bir meslek alanı olarak Kişisel Gelişim
NLP (Nörolinguistik Programlama – Beyin Dili Programlama)
– Algılama şeklimiz
– Etkiler – tepkiler
– Şartlandıklarımız
– Büyük korkularımız
– Acıdan kaçmak – ödüle koşmak
– İletişim Şeklimiz
– Algılama şeklimiz
– Kişisel imajinasyonumuz
– İletişimdeki derin amaçlarımız
– Sağlıklı iletişim için farkındalık
– Bedenin Mesajları
– Bedenimizin mesajlarını anlamak
– Beden dili farkındalığı
– Uyum ve iç huzuru
– Kendini ifade etmek
– İçsel aydınlık ve netleşme
– Engellerin giderilmesi
– Kendimizi ifade etme araçlarımızı keşfetmek
– İletişim hakkında
– Temel iletişim teknikleri
– Meta programlar
– NLP (konuşarak sistemi yeniden programlama)
– Çapalama sistemi
– Hedefe odaklanma ve Motivasyon
– NLP’nin Yaşam Koçluğu ve Öğrenci Koçluğunda kullanımı
– Olumlu Düşünce Teknikleri
– Öğrenme ve Kişisel Gelişimde Kullanılan Öğrenme Stilleri
– Stres ve Öfke Yönetimi
– Duygu Yönetimi

Lider kelimesi çeşitli görüntüleri aklımıza getirir;

•    Tutkularının peşinde koşan hırslı, mücadeleci politik lider,
•    Sık bitkilerle örülü bir ormanda grubu için yol arayan bilge lider,
•    Rakiplerle etkin mücadele için şirketinin stratejisini geliştiren bir yönetici.
•    
Liderler kendilerine ve başkalarına doğru şeyleri yapmalarında yardımcı olurlar. Yön belirlerler, ilham verici bir vizyon oluştururlar ve yeni bir şeyler yarattılar. Liderlik, bir takım ya da bir organizasyon olarak “başarı” için nereye gideceğimizin yol haritasını oluşturabilmektir.

Liderlik Eğitimi, liderlerin ilham verecek bir vizyon yaratmasını ve liderlerin bu vizyonları gerçekleştirmesini hedefler. Bu vizyonu gerçekleştirmek için liderler doğru bir ekip ile görev paylaşımını doğru bir şekilde yapabilmelidir. Doğru ekibi oluşturduktan sonra liderlik eğitimi ile liderler ekibin motivasyonunu yüksek tutmayı, hedeflenen vizyona ulaşmak için geri bildirimde bulunmayı, ekibinin fikirlerini dinlemeyi amaçlar.

Liderlik eğitimi aynı zamanda liderlerin olaylara farklı açılardan bakabilmelerini, yeni stratejiler belirleyip yönetimde kendisini geliştirmesini sağlar.

Her yönetici lider değildir! Lider doğulur mu, lider olunur mu?

Kendi liderlik tarzınızı oluşturarak, etkin kullanma alanında size yardımcı olacak bu eğitimimizle kriz anlarını nasıl yönetebileceğiniz, çalışanlarınızı motive ederken, sorumluluktan kaçmayıp bağlılık yaratma görevini yerine getirebilecek, etkili liderlik perspektiflerini öğreneceksiniz.
Lider kişiler pozisyonunu genellikle kazanarak alır ve ekibindeki liderlik pozisyonuna gelebilecek kişileri de göz önünde bulundurur. Bu pozisyona gelebilmek, liderlik becerilerinizi artırmak için liderlik eğitimi ile kendinizi geliştirebilirsiniz.

Liderlik Eğitimi İçeriği

•    Liderlik Kavramı
•    Liderliği Kavramsallaştırma
•    Yönetici mi Lider mi?
•    Liderlik Stilleri
•    Vizyoner Liderlik
•    Liderlik ve Yönetim
•    Liderlikte Kişilik Yaklaşımı 
•    Liderlikte Etkileşim
•    Ekip Liderliği 
•    Etkin İletişim 
•    Sezgisel Liderlik
•    Süreç Liderliği

Liderlik Eğitimi’nde Katılımcıya Kazandıracakları

•    Liderlik dinamiklerini ve yetkinliklerini çeşitli aktivitelerle uygulayarak öğrenme fırsatı,
•    Çalışma hayatında iletişim becerilerinin gelişmesi,
•    İnsanları etkileme, ikna etme, sorumluluk verme kabiliyetlerinin kazanılması,
•    Farklı karakterde insanları yönetebilme becerisinin kazanılması,
•    İş hayatında ekip yönetimi pratiklerine sahip olunması.

Hepimizin motivasyonu zaman zaman inişler ve çıkışlar yaşayabilir. Bu durum her kademede görev yapan çalışan ve yöneticilerde meydana gelebilir ve normaldir. Günün her saati konsantrasyonu üst düzeyde olan ya da hiçbir kaygısı olmayan bir insan olmak mümkün değildir ancak çoğu zaman işini motive olarak yapan ve iş arkadaşlarını da motive edebilen bir insan olmak mümkündür. Motivasyonumuzdaki azalmayı fark ettiğimizde alışkanlıklarımızı gözden geçirip motivasyon arttırmanın yollarını bulmalıyız. Öncelikle motivasyonumuzun azalmasındaki sebepleri daha sonrasında neleri değiştirebileceğimizi düşünmemiz gerekir. İş ve özel hayatta yaşanan stres, ast-üst ilişkilerindeki sorunlar, iletişim kopuklukları ve bunun gibi birçok faktörün etkisiyle iş yapma hevesi ve isteğinde meydana gelen azalmalar motivasyonumuzun düşüşündeki sebeplerden olabilir. Bugüne kadar motivasyonunuzu en üst düzeyde kullanabilmiş olsaydınız bugün tam olarak nerede olurdunuz?
Bir kurumda çalışıyorsak motivasyonumuz yüksek olmalı çünkü motivasyon enerji demektir ve enerjisi az olan bir insan üretim yapamaz, konsantrasyonunu çabuk kaybeder, iş arkadaşlarına ilham veremez ve çevresindeki insanların da enerjisini düşürür. Böyle bir insanla da kimse çalışmak istemez. Düşen motivasyon demek iş kaybı demektir. Bu durum ne kadar erken fark edilirse ve çözüm bulunursa zarar o kadar az olur. Bilinçli yöneticiler kişilerin performans düşüklüklerini anında gözlemleyerek gerekli tedbirleri alıp, kurumun menfaati adına profesyonel yardım alarak çözüm yoluna gider. Motivasyonumuzun düşük olması yalnızca iş yaşamımızın değil aile ve kişisel huzurumuzun da bozulmasına neden olur. Motivasyon eğitimi ile motivasyonun iş ve özel yaşamdaki yeri, insanları motive edici temel faktörler, zor insanlarla baş edebilme gibi konular üzerinde duruyoruz. Bu eğitim sayesinde motivasyonunuzun düşmesine sebep olan şeyleri farkına varıp yaşam ve çalışma kalitenizi yükseltmenin yollarını öğrenmiş olacak ve motivasyonun gücünü keşfedeceksiniz. E Kalite Eğitim & Danışmanlık olarak amacımız kurumda çalışan personellerin iş verimliliğini en üst seviyeye çıkarmak, çalışma süreçlerini olumlu hale getirmek, başarı ve hedef odaklı çalışmalarını sağlamak,  üst ve alt olarak çalışan personellerin performanslarını arttırmak ve iş başarı çıtasını yükseltmektir.

Bilinmelidir ki “ Eğitime yapılan yatırımdan asla zarar etmezsiniz!”

Motivasyon Eğitimi İçeriği
•    Başarıya Giden Yol
•    Başarının Engelleri
•    Kişilik Özellikleri
•    Güçlü Yönlerimizi Kullanmak
•    Zayıf Yönlerimizi Geliştirmek
•    İç Motivasyon
•    Özgüven
•    Sürdürülebilirlik
•    Hedef Belirleme
•    Olumlu Düşünme