DANIŞMANLIK; Uzmanlık konusuyla ilgili yön veren ve bilgilendirilen bir faaliyettir. Uzman kişiler tarafından verilmelidir. Danışman gerekli alt yapıya ve bilgi birikimine sahip olmalıdır. Onun için biz E Kalite olarak seçkin konusunda uzman ve eğitimini almış kadromuzla hizmet vermekteyiz..

Günümüz şartlarında üretim ve hizmet sektöründe standartların Avrupa Birliği Normlarına ulaşabilmesi,özellikle otellerin ve diğer iş yerlerinin bazı standartları yakalaybilmesi ve bu standartları daha ileriye ulaştırabilmesi için acentaların kriterleri işletmeciler tarafından iyi bilinmesi gerekmektedir.

Bu kriterler içerisinde,öncelikli olarak,mutfak hijyeni,personel eğitimi,gıda kalite güvenliği öncelikli olarak yer almaktadır.Şu bir gerçektir ki;turistik tesislerin bütçesinden çok fazla reklamasyon giderleri çıkmaktadır.Bu giderleri minumuma indirmek için acentaların hassasiyetle üzerinde durdukları konulara eğilmek,KALİTE ARTIŞINI sağlamak gerekmektedir.

Firmamız bu alandaki eksiklikleri gidermek amacıyla uluslararası kalite strandartlarını yakalamak ve bunu işletme içinde uygulamaya geçirerek TURİZMDE KALİTEYİ YÜKSELTMEYİ hedeflemektedir.

Bunun için,kurmuş olduğu uzman kadrosu ile ALANYA da size en kısa sürede ulaşıp,tüm çalışanlarının aktif katılımıyla müşterinin beklentilerini yerine getirerek hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır.

Bütün bunların yanında,tüketici gözünde firmanın güvenirliği için,firmanın kuruluşundan itibaren kullanmakta olduğu,müşterilerince diğer firmalardan ayırt edilmesini sağlayan ve yıllarca emek sarf edilerek tanıtılmış yada tanıtılacak olan korunması gerekli mal varlığı yani İSMİN korunması gereklidir.Bunun için MARKANIZIN İSMİNİZİN TESCİLİ vazgeçilmez bu unsur haline gelmiştir.