Yapılan araştırmalara göre ülkemizde kazalar sonucu yaralıların %90’ından fazlasının olay yerinde herhangi bir müdahale yapılmadan hastaneye ulaştırıldığı sonucu ortaya çıkmıştır

E Kalite İlk Yardım Eğitim Merkezi olarak Sağlık Bakanlığı onayı ilk yardım eğitimlerimiz devam ediyor.

Yapılan araştırmalara göre ülkemizde kazalar sonucu yaralıların %90’ından fazlasının olay yerinde herhangi bir müdahale yapılmadan hastaneye ulaştırıldığı sonucu ortaya çıkmıştır ve ölümlerin %10’u ilk 5 dakika içinde meydana gelmektedir. Kaza yerinde ilk 5 dakika içinde uygulanacak etkili bir ilk yardım ile hayat kurtarmak ya da durumun kötüye gitmesini önleyebilmek elimizde.

İlk yardım, olay yerine sağlık ekipleri gelinceye kadar, hayatı kurtarmak ve durumun kötüye gitmesini önlemek amacı ile eldeki imkânlarla yapılan ilaçsız uygulamalardır. İlk yardım eğitimi yapılan yasal düzenlemelerle zorunlu eğitimler kapsamına alınmış olup sadece Sağlık Bakanlığı onaylı sertifikası bulunan kişiler tarafından yapılabilir.

Mevzuata göre her iş yerinde tehlike sınıfına uygun olarak ilkyardımcı bulundurulması gerekmektedir. Bu oran;

Az tehlikeli işler kapsamında yer alan iş yerleri için her 20 kişide bir,
Tehlikeli işler kapsamında yer alan iş yerleri için her 15 kişide bir,
Çok tehlikeli işler kapsamında yer alan iş yerleri için her 10 kişide birdir.

İlkyardım egitimi Sertifikalı ilk yardım eğitimleri 1 grupta en az 5 en fazla 20 kişi olacak şekilde düzenlenebilir. Eğitim süresi 2 gün (16 saat) olup hem uygulamalı hem teorik konular anlatılmaktadır. Eğitim programı sonunda katılımcılar İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenmiş sınav merkezlerinde teorik ve pratik sınava tabii tutulurlar. Sınavlar için geçme notu 85 ve üzeridir. Sınavdan başarılı olan katılımcılar 3 yıl geçerli ilk yardımcı sertifikası ve kimliği sahibi olurlar. Belgegeçerlilik süresi olan 3 yılın dolmasından itibaren katılımcılar 1 gün (8 saat) süren güncelleme ilkyardım eğitimine katılıp belge sürelerini 3 yıl daha uzatabilirler.

İLK YARDIM EĞİTİM İÇERİĞİ
Genel ilkyardım bilgileri
Hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi
Temel yaşam desteği
Kanamalarda ilkyardım
Yaralanmalarda ilkyardım
Yanık, Sıcak çarpması ve Donuklarda ilkyardım
Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda ilkyardım
Bilinç Bozukluklarında ilkyardım
Zehirlenmelerde ilkyardım
Hayvan ısırmalarında ilkyardım
Göz, Kulak ve Buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım
Boğulmalarda ilkyardım
Hasta / yaralıyı taşıma teknikleri
E Kalite İlk Yardım Eğitim Merkezi olarak eğitimlerimiz;

SERTİFİKALI TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ (16 SAAT)
SERTİFİKALI TEMEL İLK YARDIM GÜNCELLEME EĞİTİMİ (8 SAAT)
ÇOCUKLAR İÇİN İLK YARDIM EĞİTİMİ(8 SAAT)
TEMEL YAŞAM DESTEĞİ UYGULAMA EĞİTİMİ (2 SAAT)